Pin It

3
3 3

 

בסוף אוגוסט 1959 התקיימה האסיפה המייסדת של החוג הזה , אשר הקיף אז כ 30 חברים ....

 באסיפה שהתקיימה על הדשא בחזית מבנה המשרדים בחוות נוי שררה התלהבות מרובה . .... לבחירת השם קדם ויכוח ער והרוב הצביע בעד השם -חוג חובבי הקקטוסים לישראל

בחוות נוי התחלנו בהתקנת חלקת הקקטוסים ב 1956 , כמעט כתוצאה ישירה מהתרשמותי מתפקידי הקקטוסים בגננות באירופה

רות בנימין , ארכיון 1959

חלקות בגן הבוטני חוות נוי

מרץ 2015
מרץ 2015 מרץ 2015
השבוע בחוות נוי
השבוע בחוות נוי השבוע בחוות נוי
חלקות בגן אזור ...
חלקות בגן אזור הינבוט חלקות בגן אזור הינבוט
autum צבעי שלכת
autum צבעי שלכת autum צבעי שלכת
השבוע בחוות נוי
השבוע בחוות נוי השבוע בחוות נוי