תמונות מחוות הנוי
שם לaloe marlothii
שם עאלוי מרלות
פריחה
מקור
הערות
צורת חייםסוקולנט
משפחה לAsphodelaceae
משפחהאספרגיים
תמונות