תמונות מחוות הנוי
שם לaloe spinosissima
שם עאלוי דוקרני
פריחה
מקור
הערות
צורת חייםסוקולנט
משפחה לAsphodelaceae
משפחהאספרגיים
תמונות