Pin It

 

acacia baileyan...
acacia baileyana-porporea  acacia baileyana-porporea

משפחת המימוסיים , Mimosoideae

עץ קטן אך כסוף מאוד . עלווה עדינה אפורה וכחולה.מין אחד מ 1200 עצים קשיחים . בינהם גם מיני בר הגדלים בארץ . מין זה קטן , ולכן נדיר בארץ למרות הפריחה השופעת והמרהיבה שלו באביב. הזרעים מוגנים בקליפהקשה ושורדים גם בשריפות , ונמצא גם לאחר 30 שנה ויותר. חום גבוב כגון שריפה עוזרת לזרעים להיפתח לנבוט

עץ נמוך קומה בעל עלווה נהדרת, מנוצה , בגון אפור כספי . הענפים יפים מאוד לקישוט , משתמרים זמן רב במים וגם ללא מים . אם רוצים אפשר לגדלו כשיח למטרת ניצול ענפי קישוט, ללא עיצוב על גזע . הפריחה באביב למשך תקופה קצרה , גם בצמח זה מופיעים הפקעים זמן רב לפני הפריחה , ומוסיפים נוי לענפים

הריבוי מזרעים

רות בנימין , מתוך סיפרה- הצמח הנכון במקום הנכון

תמונות שונות של שיטה שצולמו בחוות הנוי 

acacia baileyan...
acacia baileyana-porporea  acacia baileyana-porporea
acacia baileyan...
acacia baileyana שיטה ביילי acacia baileyana שיטה ביילי
acacia baileyan...
acacia baileyana שיטה ביילי acacia baileyana שיטה ביילי
acacia baileyan...
acacia baileyana שיטה בילי מאפירה acacia baileyana שיטה בילי מאפירה