Pin It

agonis flexuosa אגוניס / אגון גמיש

agonis flexuosa...
agonis flexuosa אגוניס / אגון גמיש agonis flexuosa אגוניס / אגון גמיש

myrtaceae  הדסיים

מוצא אוסטרליה

 עץ שכבר המלצתי עליו פעמים אחדות. דומה בדרישותיו לקליסטמון אבל צורתו כמו ערבת בכות , מלבד היותו ירוק עד . בתחילת הקיץ מתכסה בפרחים לבנים קטנים כעין מחרוזות לאורך כל הענפים . עונת הפריחה קצרה אבל מאוד חיננית 

האגוניס אינו בררן ביחס לתנאים , ומלבד יופיו בתור עץ בודד או קבוצה מתאים מאוד לפינות זיכרון או בתי קברות בענפיו דמויי הערבה 

הריבוי מזרעים

רות בנימין , ארכיון , יולי 1969

עצים שונים

ceiba speciosa ...
ceiba speciosa  ceiba speciosa
ceiba insignis
ceiba insignis ceiba insignis
delostoma_integ...
delostoma_integrifolium2_1 delostoma_integrifolium2_1
משתלת מורינגה ל...
משתלת מורינגה לוגו משתלת מורינגה לוגו

מקורות