צמחי המסלעה - כל הרשימה בהמשך
המסלעה היא צורה גננית שמרכיביה הם הסלע והצמח. שני מרכיבים אלה, הדומם (אבנים) והצמחי החי, כל אחד בעל ביטוי עצמאי שלו, משתלבים במסלעה לאחדות קומפו זיציונית מרשימה. צמחיית המסלעה מורכבת מסוגי צמחים שונים, וביניהם בעלי אופי גידול שונה: כאלה היוצרים גוש צפוף ואחרים המשתרעים - צמודים לגמרי לקרקע, או עולים קצת לגובה.
לפני שנסקור כל קבוצה וקבוצה לחוד, נעמוד על תנאי הגידול המשותפים להן וכן על התכונות הדרושות, אשר מסגלות צמחים מסויימים להתאים למסלעה. עוד נזכיר כאן, כי שאלת שמש או חצי-צל קובעת גם בצמחייה זו, כמו לגבי כל צמחייה אחרת.
מה נדרש מצמח, כדי שיהיה מתאים למסלעה, מלבד
הערך הקישוטי המצוי בעלוותו או (וגם) בפרחיו ? 1. גידול אטי, או לפחות בינוני, לא חזק. 2. דרישות צנועות לגבי השקייה. 3. הזדקקות מינימלית לטיפולים, בעיקר לגיזום. 4. גובה מוגבל - לפי תוכנית המסלעה.
למסלעה קטנה רצויים צמחים נמוכים ככל האפשר, לעומת מסלעה גדולה, שבה יש מקום פה ושם לגידול צמחים קצת יותר גבוהים.
אפשר לחלק את הצמחייה המתאימה למסלעה לקבוצות העיקריות הללו:
א. צמחים משתרעים - זוהי הקבוצה הפרר בלמטית ביותר, כי אנו מעוניינים מצד אחד בצמח המכסה את הרווחים בין האבנים, ומצד שני אסור שיכסה יותר מדי.
בין הצמחים המשתרעים יש כאלו הצמודים לקרקע לגמרי, ואחרים שגידולם מתרומם מעט. אלה האחרונים – קשה ביותר לשמור על צורתם ויש לבחור בכובד ראש רק צמח
מתאים ביותר.
ב. צמחים היוצרים גושים צפופים  -
אלה הם למעשה האידיאליים לתפקיד המסלעה.
ג. צמחים בעלי גידול חופשי, כולל רב שנתיים (ראה מדור ייצמחים רב שנתיים'), וכן צמחים בודדים, מעט יותר גבוהים, בעיקר לשם הדגשת נקודות מוקד בתוך שטח המסלעה. צמחים אלה חייבים להיות בעלי צורת גידול מעניינת במיוחד.
ד. צמחים בשרניים (סוקולנטים)
בכל אחת מארבע הקבוצות העיקריות האלו יש, כמובן, תת־חלוקה לשמש ולחצי צל.

השקייה
רצוי לנקוט בעיקרון של מיעוט השקייה, דבר המתאים לאופי המסלעה וגם העוזר למנוע התפרצויות צמיחה מופרזות, שכתוצאה מהן יידרשו גיזומים מיותרים. צימצום בהשקייה גם יעצור (במידת-מה) צמיחת עשבים רעים.
במסלעה גדולה רצוי למקם יחד קבוצות צמחים בעלי דרישות דומות למים ולהשקותם בהתאם לזה – למשל, צמחים בשרניים לחוד ובחבי־עלים לחוד. השקייה מבוקרת של צמחים השתולים במסלעה באופן זה, כדאי לבצע ע'יי שיטת הטיפטוף. השקייה כזאת לא רק מועילה בזה שהיא חוסכת מים, אלא אף תביא לתוצאות טובות יותר בהתפת חות הצמחים, אשר ייהנו מהתנאים המתאימים להם, במקום לסבול מחסור או עודף מים.
מירווחי שתילה
לעניין זה נודעת חשיבות ממדרגה ראשונה, ואפשר להגיד שהוא קובע את הצלחת התוכנית. יש לברר מראש באופן יסודי את ממדי הצמח המיועד לשתילה, ולא להסתפק במחשבה שייאפשר עוד אחר־כך לדלל ולעקור צמחים". הצמחים מתפתחים בהתאם למרחב המחייה המוקצב להם, בייחוד אלה הגדלים לאט, אשר צורתם האינדיווידואלית חשובה לנו, כמו במקרה זה של מסלעה. גם בשתילה של קבוצה גדולה מאותו הצמח יש לחשב בדיוק את המקום שכל צמח דורש עד להתפתחותו האופטימלית, ולא למהר לכסות את השטח בזמן הקצר ביותר ע"י שתילה צפופה.
אם אין רוצים להשאיר שטח ריק בין הצמחים עד שיתחב בו באופן סופי, מסיבת המראה או מסיבת דיכוי עשבי-בר - אפשר לפתור בעיה זו ע"י שתילת חד-שנתיים מתאימים. במקרה זה בוחרים, כמובן, במינים נמוכים בעלי גידול צפוף, עד כמה שאפשר, שיתאימו לאופי הכללי של המסלעה, אפשר גם להשתמש למטרה זו באחדים מצמחי הבצל, בתנאי שאפ שר להשתלט על התרבותם בעתיד, כשכבר לא יישאר להם מקום פנוי.
מקומות גישה
תיכנון מבחינה אסתטית דורש מרחקים נאותים בין הצמחים, כדי להבליט את אופיו ויופיו של כל צמח או כל קבוצה, או כל עצם דומם המשתלב במסלעה, כמו אבנים , פסלים, ועוד. זה תפקידו של המתכנן ולא ניכנס כאן לשטח עבודתו ויצירתו.
על הגנן לדאוג לכך שמלבד המרחק החזותי תינתן לו האפשרות המעשית לנוע באופן נוח בין הצמחים לשם טיפול, כגון : עיבוד, ניכוש, גיזום – גם כאשר הצמחים יתפתחו ויכסו את המקום המיועד להם. יש לכך פיתרונות שונים ויש לברר זאת עם המתכנן, שהוא מסוגל לראות מראש איך ייראה הרכב הצמחים בשטח בעתיד.
טיפול בצמחים
למרות שאנו שואפים לצמחים הדורשים מינימום של טיפול – שאם לא כן לא יתאימו כלל לשילובם בתוכניות המסלעה - הרי שבמוקדם או במאוחר יידרש טיפול כלשהו. ידוע, שאף צמח לא נשאר במצב סטאטי ומטבעו מתפתח הוא משנה לשנה, כמו כל יצור חי (דבר שהמתכננים לפעמים שוכחים). כל צמח זקוק לתקופה מסויימת, פחות או יותר ארוכה, כדי להגיע לממדיו האופטימליים, ומכאן והלאה עשוי הוא להתפתח מעל ומעבר למידה שהוקצבה לו בתוכנית.
כאן תפקיד הגנן לשמור על גודלו המתאים ולצמצם את
התפשטותו למידה הרצויה, מבלי לפגום בצורתו ובהתפת חותו הבריאה. מטרה זו משיגים ע"י גיזומים זהירים בזמן הנכון, ולשם כך צריך להכיר היטב את תכונת כל צמח וצמח. אסור לתת לשתיל להתפתח מעל למידה ואחר־כך בבת־אחת לגזום חזק. דבר זה, קודם כל, פוגם בצורה (מסלעה אינה גדר חיה !). ונוסף על כך, זה ממריץ לצמיחה מזורזת כתגובה על הגיזום החזק. העיקרון של גיזום מתאים הוא – לבצע אותו ב אמצע תקופת גידולו של הצמח, ולא לקראת עונת הצימוח. התוצאה הרצויה של גיזום בזמן הנכון היא: מראה נאה של הצמח גם מייד אחרי גיזום, וכן החלשת  מה של הגידול, דבר שאיננו מזיק לו, היות שהוא נעשה בתקופה של צימוח פעיל. הבסיס של טיפול זה הוא מיעוט בהשקייה, דבר המצמצם את עוצמת גידול הצמח, מבלי לפגוע בבריאותו. שטות היא להרבות במים ואחר כך לגזום את הצימוח החזק שהמרצנו; בכך לא רק שאנו מוסיפים עבודה מיותרת, אלא גם גורמים לצמח לנצל מלאי מזון ושוב לבזבזו – כבר מבלי להזכיר שיבוש בצורת המסלעה.
גיזום זה, שהסברתי לעיל, תפקידו להגביל גידול בלתי רצוי של הצמחים מבחינת מידותיהם, וזה בתנאי, שמראש נשתלו במירווחים נכונים. ככלל, יש להעדיף צמחים שגידולם איטי, אפילו יארך הזמן עד שימלאו את המקום המוקצב להם בתוכנית. צמחים כאלה ידרשו פחות גיזום במרוצת השנים עקב גידולם האיטי, ובעתיד ניווכח שהם שומרים על צורתם הנאה, בלי צורך בתיקונים למשך שנים רבות. הנתו נים האלה אינם מתייחסים לגיזום הדרוש לשם הסרת תפרחות גבולות, או לגיזום הכרחי כתוצאה מענפים פגועים מכל סיבה שהיא (נזקי קור, מחלות, מזיקים). מכאן גם מובן, שרצוי להימנע מצמחים שאמנם פורחים יפה, אבל מתמלאים בהמשך הזמן בקמל וביובש, או בפרחים ופירות מכערים.
אם חשובים לנו כתמי צבע של פריחה תקופתית, יש לזכור את העבודה הדרושה בסוף הפריחה, ולקבוע גידולים אלה לקצות המסלעה, עם מקומות גישה נוחים.
על המסלעה היעילה, מבחינת מיעוט בטיפול, להיות מבוססת בעיקר על צמחים בעלי עלווה יפה וצורת גידול נאות, ומשחק גוני הצבע ביניהם. בתיכנון נכון - פחות חשובים כאן צבעי הפר־ חים, שתפקידם להוסיף פה ושם מוקד מעניין בלבד.
זיבול
כמו מהשקייה מופרזת יש גם להימנע, בדרך כלל, מתוספת זיבול (ודישון), אשר עשויה להמריץ צמיחה בלתי דרושה. באדמה מוכנה היטב מראש, עם בחירת צמחים מתאימים ומירווחי שתילה נכונים, אין בדרך כלל כל צורך בזיבולים נוספים.
להלן תיאור הצמחים הבאים בחשבון לשתילה במסלעה.

צמחים המופיעים בפרק זה


arctotis hybrida אוזן הדב בן כלאיים , Polygonum capitatum ארכובית מקורקפת . Arctotheca Calendula ארקטוטקה ציפורני חתול , Gypsophila repens גיפסנית זוחלת , Duchesnea indica דוכסניה הודית , Vittadinia australis ויטדיניה אוסטרלית , Vinca major וינקה גדולה , verbena hybrida ורבנה כלאיים , ajuga reptans חד שפה זוחלת , Lantana Montevidensis לנטנה לילכית , Artemisia Schmidtiana לענה ננסית , myoporum parvifolium מיופורון קטן עלים , oenothera drummondii נר הלילה החופי , Pelargonium graveolens פלרגוניום חריף , Pelargonium peltatum פלרגוניום תריסני , Alternanthera Bettzickiana ביצן רחב בעלים

 

 

 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio