חיפוש באתר

פעולת הגיזום היא התערבות האדם בגידולו הטבעי של צמח. לכל צמח אופי גידול משלו - תוצאה של הסתגלותו לתנאי הסביבה והאקלים בארץ מוצאו. בטבע מווסתים הצמחים את צמיחתם בתגובה להשתנות העונתית, ויש להם דרכים משלהם להתמודד עם מצבים קשים כמו צמא, יובש, חום, קור, קרינה. בגן אנו שותלים צמחים להנאה ולתועלת; אנו יוצרים באמצעותם סביבה נאה, אסתטית, רוגעת; אנו נהנים מיפי עלוותם ופריחתם ומאופן ההשתלבות שלהם, ברקמת צבעי עלווה ופריחה. אנו מפיקים תועלת מצילם ומפריים, או משתמשים בהם כצמחי ירק, תבלין, תה ורפואה. באמצעות הגיזום אנו מעצבים עצים ומאזנים את נופם בבגרותם, שומרים על צורתם וגודלם של השיחים ומעשירים פריחתם.

 

  פעולת הגיזום היא עבודה מקצועית מאוד. היא דורשת ידע בפיסיולוגיה של הצמחים, היכרות קרובה עם העץ והשיח והכרת אורחות חייהם ותגובתם האפשרית לפעולת הגיזום. היא דורשת מיומנות והתמחות מעשית בביצועה, בכלים טובים ומתאימים - וכל זאת בידיעה ברורה שהסרת חומר צמחי מעץ או משיח לעתים מזומנות, מחלישה ומקצרת חייו.  

מדוע גוזמים? עצים צעירים : יש צורך בעיצוב הצמיחה ובשמירה על צמיחה תקינה של הגזע ומיקום ההסתעפויות של ענפיו העתידיים (ראה מאמר מיוחד בנושא זה) עצים בוגרים : לצורך דילול ענפים בנוף סבוך; לצורך הסרת ענפים יבשים או שבורים (= סניטציה) או כשקיימת סכנת שבר בענפים כבדים; לצורך הגבהת נוף העץ או פרישתו. שיחים: אנו גוזמים שיחים שנשתלו כגדר חיה; אנו גוזמים שיחים לצורך דילול נוף סבוך, כדי להחדיר אור למרכז השיח; לצורך עיצוב; לעידוד פריחה; לחידוש נוף של שיחים ותיקים. בני-שיח ורב שנתיים אנו גוזמים לעיצוב, להסרת פריחות והארכת עונת פריחה, לצמיחה עונתית מחודשת. חד-שנתיים אנו קוטמים לצורך הסתעפות הצמח, להסרת פריחות נבולות ולהארכת עונת הפריחה.  

ואולם, לא נוכל להתעלם מן הסיבה השכיחה ביותר לגיזום, בעיקר של שיחים: שתלנו שיחים במקום שאינו מתאים להם והפכנו אותם למטרד: הם קרובים מדי לחלונות וחוסמים אוויר ונוף; הם סמוכים מדי למדרכה וחוסמים את המעבר; הם גדולים מדי לגינה הקטנה, מצילים על שאר הצמחים וגורמים למותם. לכן -כדאי לזכור: הצמח הנכון למקום הנכון!  

כיצד גוזמים? ראשית - כמה מונחים מקובלים בתחום פעולת הגיזום: קיטום = הסרת אמיר הגבעול או הענף, מפרק אחד עד מספר פרקים. הקצרה = קיצור אורכו של ענף. הסחה = הגדלת זווית הצמיחה של הענף ביחס לגזע או הקטנתה על ידי גיזום הענף מעל לעין הפונה לכיוון הרצוי. דילול = הסרת ענף מבסיסו כלומר גיזום ענף במקום צמיחתו מן הגזע או מבסיס השיח.  

עצים את המטרות שמנינו קודם, של דילול נוף הצמרת, פרישתה או הגבהתה, או הקטנת מעמס הכובד על הגזע - אנו משיגים על ידי גיזום של דילול והסחה. בגיזום עצים בוגרים, קיימת סכנה ממשית של גרימת  קרעים ופצעים בשל כובד הענפים. כשאנו מנסרים ענף, אורכו ומשקלו מפילים את הענף עוד בטרם השלמנו את החתך וקורעים בנפילתם חלק מן הקליפה והגזע. לפיכך יש לגזום ענף של עץ בכמה שלבים, ולכל הפחות בשניים: שלב ראשון: עושים חתך תחתון, 20 - 100 ס"מ מחיבור הענף לגזע (או לענף העבה יותר), עד קרוב למחצית העובי; חתך עליון ייעשה במקום המרוחק 5- 15 ס"מ -תלוי בעובי הענף - ממקום החתך התחתון. כשנוהגים כך, אמור החתך התחתון למנוע שבר וקריעת הקליפה. שלב שני: אחרי שרוב המשקל כבר ירד, אפשר להסיר את הגדם שנותר בקלות ובמדויק בניסור תחתון ועליון המכוונים זה אל זה, כשידנו מחזיקה את הגדם שלא יכביד ולא ילחץ על המסור ולא יפול לפני סיום עבודת הניסור. שיחים להבדיל מן העצים אשר להם גזע אחד ועיקר צמיחתם באמירי הענפים, השיחים מגדלים ענפים רבים מאזור צוואר השורש. עובדה זו מסבירה את תופעת הענפים המזדקנים ומתנוונים בשיח בצד ענפים צעירים הפורצים מצוואר השורש. בשיחים כמו בעצים, נעדיף גיזום של דילול והסחה, כדי לשמור על הצורה הטבעית של נופם. באמצעות הגיזום אנו מדללים את מספר הענפים/גזעים בשיח, מסירים ענפים מנוונים ובכך מעודדים התחדשות. אם אנו מעונינים להרחיב את נופו של השיח - אנו מבצעים גיזום הסחה מעל לעין הפונה החוצה. קיטום ייעשה בשיחים צעירים, כשאנו מעונינים למלא נוף דליל מדי של השיח או להרבות ענפי פריחה. אנו נאלצים לקטום ענפים אשר מפריעים לנו בחיי היומיום. גיזום הקצרה אנו מבצעים בשיחי הגדר החיה. קצב ההתחדשות של השיח מכתיב לנו את תכיפות הגיזום, שמטרתו לשמור על צורת הגדר ועל כיסוי מלא וצפוף של עלווה רעננה. הערה: בגן אנו משתמשים במגוון רחב מאוד של שיחים השונים זה מזה בנופם, בעלוותם, במשך פריחתם, בצבע פרחיהם ובמועדי הפריחה. הם מקשרים בין הנוף הגבוה של העצים לבין הצמחייה הנמוכה. גיזום השיחים חייב להתייחס לכל מכלול תכונותיהם.  

ורדים את שיח הוורד גוזמים בחורף, ממש לפני התעוררות השיח לצמיחה. הזרועות הפורצות ממקום ההרכבה בונות את הקומה הבסיסית של השיח ורצוי ליצור מהן צורת גביע, כדי שהאור יחדור למרכזו. בשעת הגיזום בוחרים את מקום החיתוך מעל לעין הפונה החוצה.

בגיזום החורפי בודקים את השיח מכל כיווניו, מסירים קטעים יבשים ואף ענפים שלמים לצורך דילול או כאלה הנראים "עייפים", שאין עליהם אף עין המבטיחה צימוח בריא וחזק. על פצעי החתכים מורחים משחה שתפקידה לאטום את הפצע מפני חדירה של גורמי מחלות.

במשך הקיץ עוסקים ב"סנטיציה" - שמירה על ניקיון השיח על ידי הסרת הפרחים הנבולים. הסרה זו אף היא הזדמנות לגיזום קל, עד חצי עמוד הפרח, מעל לעין מתאימה. בוורדים מטפסים מכוונים את הזרועות הצומחות מן ההרכבה אל מתקן הטיפוס. בשעת הגיזום אנו גוזמים בדים ובני בדים, לפי הצורך, אך לא את הזרועות, המתעבות עם הזמן והופכות לגזעים.

ורדים שיחיים גדולים בעלי ענפים שרביטיים גוזמים בחורף רק לצורך סניטציה ועיצוב - אם הם נטועים במרחב המאפשר להם התפרסות. לא מבצעים גיזום דרסטי בוורדים בתקופת הקיץ, הדבר עלול לפגוע בהם קשה ואף להמיתם.  

   מתוך הספר Illustrated Encyclopedia of gardening in south Africa בעריכת George Maclay

    שיחים שפריחתם מופיעה באביב ובמרוצת הקיץ על ענפים חדשים שצמחו השנה - אותם גוזמים בחורף (למעט שיחים הרגישים לקור, אותם נגזום בחלוף סכנת הקור).  

יש קבוצת שיחים אותם מגדלים בשל פרותיהם הקישוטיים, בעיקר מיני חבושית ופירקנתה; פרות אלה נשארים זמן רב על השיחים דווקא בעונה מעוטת פריחות והם מושכים אל הגן ציפורים לרוב. שיחים אלה אין גוזמים ללא צורך, אבל אפשר לעצב אותם לאחר הפריחה בגיזום של דילול ענפים והסחה, וכך גם נשמור על חלק מפרותיהם לסתיו. אחת לכמה שנים אפשר לחדש את השיחים על ידי גיזום כל הנוף עד הבסיס.  

גביהו יתר על שיחים תדירי ירק אין גוזמים אלא לפי הצורך שלנו, כלומר אם התרחבו או המידה.   שיחי הגדר החיה נגזמים בקיץ בתקופת הצמיחה של השיחים. כדי לשמור על מופע צפוף, מטופח ומסודר של הגדר, עלינו להקפיד על גיזומה לעתים מזומנות -2-5 פעמים במשך הקיץ, תלוי בקצב הצמיחה של השיחים ומידת חיוניותם. כעבור שנים מספר נחשפים הענפים בתחתית הגדר כתוצאה של הצללה עצמית. אפשר למנוע תופעה זו על ידי גיזום אלכסוני במקצת של - כך יחדור האור לכל קירות הגדר באופן שחלקה העליון יהיה יותר צר מחלקה התחתון חלקיה. אם בסיס שיחי הגדר חשוף - גוזמים את כל הגדר לגובה של 30-40 ס"מ. גיזום זה יעורר צימוח של ענפים רבים והגדר תתחדש. גיזום לחידוש הגדר מבצעים אחת לכמה שנים. גדר חיה גזומה מצריכה עבודת תחזוקה רבה - הביאו זאת בחשבון!

      כותבת המאמר היא שרה אדר, גננית נוי משנת 1966 ובוטנאית,  עורכת "גן ונוף" בשנים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1987-1992  

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio