Vitaceae גפניים

מטפס נצמד , נשיר

פירות אדומים

עמיד , צימוח מהיר לשמש מלאה עד צל חלקי

Virginia creeper, five-leaved ivy, or five-finger

מיני הגפנית הם מטפסים נפוצים , והם אולי הצמחים הידועים ביותר בגווני הסתיו שלהם . גם בארץ וגם בחו"ל . הגפנית המחומשת , צבעה בעונת הסתיו חזק , והעלים מקבלים צבע אדום ממש.

רות בנימין , מהנעשה בחוות נוי ,גן ונוף ינואר 1962

הפריחה באשכולות קטנים ירוקים בסוף האביב . הפרות השחורים העגולים רעילים לבני אדם , וליונקים בכלל, אך מהווים מזון נדרש לציפורים בחורף. המגע עם הצמח יכול לגרום לגירוי לבעלי רגישות

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio