אינדקס מאמר

רות בנימין -  הפרק צמחים לבתי קברות - מתוך הספר הצמח הנכון למקום הנכון

רשימת הצמחים בפרק צמחים לבתי קברות
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח
agonis flexuosa אגונית גמישה קיץ לבן בחוות הנוי עצים לא גבוהים,בתי קברות myrtaceae הדסיים {קישור}
Aloe spp אלוי סוגים בחוות הנוי בתי קברות liliaceae שושניים {קישור}
asparagus asparagoides אספרג אספרגי בחוות הנוי מטפס בתי קברות liliaceae שושניים {קישור}
callistemon rigidus קליסטמון אשון אדום קיץ בחוות הנוי שיח,עצים לא גבוהים,בתי קברות myrtaceae הדסיים {קישור}
callitris preissii קליטריס פרייסי בחוות הנוי 320,323 עצים בתי קברות cupressaceae ברושיים {קישור}
carissa grandiflora קריסה גדולת-פרחים בחוות הנוי שיח בתי קברות apocynaceae הרדופיים {קישור}
cassia sturtii כסיית סטורט צהוב כל השנה בחוות הנוי שיח בתי קברות caesalpiniacea כליליים {קישור}
cotoneaster horizontalis חבושית אופקית ורוד אביב בחוות הנוי שיח בתי קברות Rosaceae וורדיים {קישור}
crithmum maritimum קריתמון ימי לבן צהוב תחילת הקיץ חוף הים כיסוי חוף הים בתי קברות Apiaceae סוככיים {קישור}
cryptomeria japonica קריפטומריה יפנית לבן צהבהב קיץ עצים בתי קברות Taxodioideae טקסודיים {קישור}
cupressus funebris ברוש בכות עצים , בתי קברות Cupressaceae {קישור}
Euonymus japonicus פילכון יפני קטן עלים אדום וורוד עצים בתי קברות celastraceaa קלסטריים {קישור}
euphorbia-milii חלבלוב מילי עמיד בקור נשיר פורח סוקולנטים בתי קברות euphorbiaceae חלבלוביים {קישור}
hedera helix קיסוס החורש בחוות הנוי מטפס בתי קברות araliaceae קיסוסיים {קישור}
laurus nobilis ער אציל צהוב אביב בחוות הנוי 298,479 עצים לא גבוהים,בתי קברות lauraceae עריים {קישור}
lavandula dentata אזוביון משונן אביב קיץ סגול שיח ריחני בתי קברות שפתניים / lamiaceae {קישור}
lavandula officinalis אזוביון רפואי אביב בחוות הנוי מגווני עלים חוף הים בתי קברות labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
lonicera sempervirens יערה ירוקת עד אדום בהיר כל השנה כיסוי בתי קברות Caprifoliaceae יערתיים {קישור}
melaleuca acuminata מללויקה מחודדת בחוות הנוי שיח בתי קברות myrtaceae הדסיים {קישור}
melaleuca incana מללויקה מאפירה אפור קרם צהוב קיץ 552,553,593 411,490 שיח בתי קברות myrtaceae הדסיים {קישור}
ophiopogon japonicum זקן הנחש היפני לא בולט צל בתי קברות liliaceae שושניים {קישור}
pelargonium capitatum פלרגוניום מקורקף ורוד אדום כל השנה שיח בתי קברות Geraniaceae גרניים {קישור}
pelargonium peltatum פלרגוניום תריסני שיח בתי קברות Geraniaceae גרניים {קישור}
pistacia lentiscus אלת המסטיק אדום אביב בחוות הנוי בונסאי, שיח ,בתי קברות anacardiaceae אלתיים {קישור}
portulacaria afra רגלנית אפריקנית גדול עלים שיחי בחוות הנוי סוקולנטים בתי קברות portulacaceae רגלתיים {קישור}
punica granatum רימון מצוי מלא פרחים אדום בחוות הנוי 383,461 עצים , בתי קברות שיח punicaceae רמוניים {קישור}
rosmarinus officinalis רוסמרין רפואי בחוות הנוי שיח בתי קברות labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
santolina chamaecyparissus סנטולינה ננסית צהוב אביב קיץ בחוות הנוי רב שנתי חוף הים בתי קברות compositae asteraceae מורכבים {קישור}
thuja orientalis תויה מזרחית טוב לגיזום בחוות הנוי 196 עצים בתי קברות cupressaceae ברושיים {קישור}
xylosma salzmannii קסילוסמת זלצמן ירוק צהוב בחוות הנוי 380,585 שיח בתי קברות flacourtiaceae פלקורטיים {קישור}
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח

Joomla SEF URLs by Artio