תמונות מחוות הנוי

בשנותיה הראשונות - התיכנון וצוות ההקמה 


סיפור של תקופה1950 - 1960 


1960-1976 -


הצריף הישן


בתי הגידול הראשונים -


הספריה ותחנת ההסגר


האמפי הישן שבו היו מציגים את הגידולים הראשונים