שם לטיניBegonia Metallica
שם בעבריתבגוניה מתכתית
פריחה
מקורבחוות הנוי
הערות
צורת חייםשיח
שם משפחה בלטיניתפרוטאיים
שם משפחה
אודות
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ginatnoy.co.il/images/hava/Begonia

 

Pin It