שם לטיניBrachyscome Iberidifolia
שם בעבריתברכיקומה
פריחה
מקורבחוות הנוי
הערות
צורת חייםעשבוני רב שנתי
שם משפחה בלטיניתgramineae
שם משפחהpoaceae
אודותהדף בכתיבה
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ginatnoy.co.il/images/hava/Brachyscome

 

Pin It