{gallery}hava/Acacia/*baileyana*{/gallery} 

משפחת המימוסיים , Mimosoideae

עץ קטן אך כסוף מאוד . עלווה עדינה אפורה וכחולה.מין אחד מ 1200 עצים קשיחים . בינהם גם מיני בר הגדלים בארץ . מין זה קטן , ולכן נדיר בארץ למרות הפריחה השופעת והמרהיבה שלו באביב. הזרעים מוגנים בקליפהקשה ושורדים גם בשריפות , ונמצא גם לאחר 30 שנה ויותר. חום גבוב כגון שריפה עוזרת לזרעים להיפתח לנבוט

עץ נמוך קומה בעל עלווה נהדרת, מנוצה , בגון אפור כספי . הענפים יפים מאוד לקישוט , משתמרים זמן רב במים וגם ללא מים . אם רוצים אפשר לגדלו כשיח למטרת ניצול ענפי קישוט, ללא עיצוב על גזע . הפריחה באביב למשך תקופה קצרה , גם בצמח זה מופיעים הפקעים זמן רב לפני הפריחה , ומוסיפים נוי לענפים

הריבוי מזרעים

רות בנימין , מתוך סיפרה- הצמח הנכון במקום הנכון

תמונות שונות של שיטה שצולמו בחוות הנוי 

 • acacia-baileyana-01-2018-2
 • acacia-baileyana-01-2018
 • acacia-baileyana-02-2013
 • acacia-baileyana-02-2013a
 • acacia-baileyana-porporea--
 • acacia-baileyana-porporea-08-2014
 • acacia-baileyana-porporea-2018-06-23
 • acacia-decurrens-05-2018
 • acacia-pendula--
 • acacia-pendula-04-2018
 • acacia-saligna-apr-18

Simple Image Gallery Extended

Pin It