Myrtaceae  הדסיים
Silky Net Bush, Woolly Net Bush,One-sided Bottlebrush

אוקלם בגן הבוטני חוות נוי
שיח בגודל בינוני  עם עלים רכים שעירים-מחט כמו אורן ופרחים בצבע אדום בהיר, שהם למעשה חבילות של אבקנים, החל בסוף החורף לתחילת הקיץ עם פריחה סדירה . הפרחים נישאים בצד אחד של גזע שהיה הצמיחה החדשה של השנה הקודמת. שמש מלאה ומים לעתים רחוקות.
סובלני לתנאים חמים ויבשים . מושך ציפורים להאכלת צוף. צמח זה מגיע ממערב אוסטרליה.

  • calothamnus-villosus-03-2015-b
  • calothamnus-villosus-03-2015
  • calothamnus-villosus-03-2018-2
  • calothamnus-villosus-03-2018-3
  • calothamnus-villosus-03-2018

Simple Image Gallery Extended

Pin It