תמונות מחוות הנוי

יריד​ ​החלפת​ ​זרעים


10.00-12.00 בשעות 3.11.17 'ו ביום


יתקיים בחוות הנוי עמק חפר יריד החלפת
זרעים.


בין המבקרים יוחלפו זרעי פרחים וירקות
ללא תמורה. עלות למשתתף 20 ₪ תרומה
לשימור חוות הנוי.

הנכם מתבקשים להביא
את הזרעים בשקיות או מעטפות. 50-20
זרעים באריזה.


ניתן להביא גם בצלים פקעות ושתילים.
המעוניינים להקים דוכן מסחרי

(בתשלום)
נא לפנות לאילן טל. 7698195-054