חיפוש באתר

מאמר שכתב יצחק יפה ב1970 על הכוון שחוות הנוי

א. . הפסקת עבודה עם צמחי קישוט - מה שמצביע במה עסקו בחוות נוי קודם לתקופה זו

ב. הפסקת ייצור צמחים הנמכרים במשתלות רגילות , כלומר שמרגע שצמח הופץ על ידי החווה והפך להיות מקובל בשוק המקומי , זה הרגע שבו על החווה לחדול משיווקו ולעבור לאינטרודוקציות חדשות

ג. חיזוק והגברת אינטרודוקציות , , והוא מציין במפורש כי זו המטרה המקורית של חוות נוי שלשמה הוקמה

ד. המחלקה לעיצוב פני הכפר שבמשרד החקלאות , ואירגון הגננים מלווים  את החווה  

 

 

 

על מנת לחזק ולהדגיש מצרף יצחק יפה רשימת צמחים הנמצאים בחווה ואין עדיין נפוצים בגינון

חלק מהם נפוצים מאוד כגון אלביציה ורודה , כסיה , גרדניה ועוד 

 

Pin It