מאז 1955  אוקלם בחוות הנוי   שיח Berberidaceae ערטניתיים