מבוסס על פריחות משנים קודמות

gazania rigens גזניה אשונה

acacia שיטה , acacia baileyana שיטה ביילי , acacia cultriformis שיטה שיכנית / סכינית , Acacia Pendula , Acacia Saligna / Willow Acacia,Golden

 

 

 Brunfelsia pauciflora ברונפלסיה גביענית

 

לוטם מרוותי

 

Bougainvillea בוגנוויליה

calothamnus villosus קלותמנוס שעיר

Eucaliptus אקליפטוס

Callistemon rigidus קליסטמון אשון

hibiscus rosa sinensis היביסקוס סיני

 Polygala myrtifolia פוליגלה מרבה חלב

 hakea petiolaris הקיאה פטיולריס

Grevillea על גרוויליאה

     
Pin It