חיפוש באתר

Elaeagnaceae

Elaeagnus pungens יצהרון מנוקד / עץ השמן