חיפוש באתר

Lythraceae

lagerstroemia indica לגרסטרמיה ההודית