חיפוש באתר

Rutaceae

Murraya paniculata מוריה מכבדית