חיפוש באתר

Tamaricaceae

Tamarix aphylla אשל הפרקים