proteaceae פרוטאיים

בחוות הנוי נעשה נסיון להביא את הפרוטיאה , ולמעשה הם הניחו את את התשתית לכמה ממגדלי הפרוטיאה בארץ , אך מבנה הקרקע לא התאים ורוב השיחים מתו  למעט שיח זה שמדי פעם צץ 

{gallery}hava/Protea{/gallery}

 

Pin It