שם לטיניAdiantum Capillus
שם בעבריתשרך שערות שולמית
פריחהלבן אביב קיץ סתיו
מקור
הערותעמיד בקור
צורת חייםסוקולנטים
שם משפחה בלטיניתcactaceae
שם משפחהצבריים
אודותהדף בכתיבה
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ginatnoy.co.il/images/hava/Adiantum

 

Pin It