שם לטיניAlternanthera Bettzickiana
שם בעבריתביצן רחב עלים
פריחה
מקור
הערותעמיד בתנאי תחזוקה מגווניםמומלץ
צורת חייםכיסוי
שם משפחה בלטינית
שם משפחה
אודות
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ginatnoy.co.il/images/hava/Alternanthera

 

Pin It