שם לטיניAmorphophallus Konjac
שם בעבריתקונג'אק
פריחהורוד קיץ
מקור
הערותירוק עד צל חלקי רגיש
צורת חייםמטפסים
שם משפחה בלטינית
שם משפחה
אודות
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ginatnoy.co.il/images/hava/Amorphophallus

 

Pin It