שם לטיניAnthemis Pseudocotula
שם בעבריתקחון מצוי
פריחהרגיש לקור הרבה מים
מקור
הערותגוש - בן שיח עשבוני
צורת חייםרב שנתיים
שם משפחה בלטינית
שם משפחה
אודות
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ginatnoy.co.il/images/hava/Anthemis

 

Pin It