שם לטיניArgento-Vrieg
שם בעבריתקיסוס החורש מגוון לבן
פריחהכמעט כל השנה ורוד-לב
מקור
הערותמשתרע
צורת חייםצמחי מיסלעה
שם משפחה בלטינית
שם משפחה
אודות
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ginatnoy.co.il/images/hava/Argento-Vrieg

 

Pin It