שם לטיניAltoro
שם בעבריתדשא סופר אלטורו
פריחהשונים חורך אביב
מקור
הערותרגיש לחום
צורת חייםחד שנתיים
שם משפחה בלטינית
שם משפחה
אודות
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ginatnoy.co.il/images/hava/Altoro

 

Pin It