שם לטיניAngelica Arc
שם בעבריתאירופאית אנג'ליקה
פריחהשונים
מקור
הערותרגיש לקור הרבה מים
צורת חייםגיאופיט
שם משפחה בלטינית
שם משפחה
אודות
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ginatnoy.co.il/images/hava/Angelica

 

Pin It