שם לטיניAphelandra Squarrosa
שם בעבריתאפלנדרה מפוספסת
פריחה
מקורבחוות הנוי
הערות
צורת חייםעצים
שם משפחה בלטיניתcupressaceae
שם משפחהברושיים
אודותהדף בכתיבה
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ginatnoy.co.il/images/hava/Aphelandra

 

Pin It