שם לטיניArtiplex Halimus
שם בעבריתמלוח קיפח
פריחהכתום קיץ
מקור
הערותעץ גבוה רגיש לקור
צורת חייםעצים
שם משפחה בלטינית
שם משפחה
אודות
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ginatnoy.co.il/images/hava/Artiplex

 

Pin It