שם לטיניBegonia Ricinifolia
שם בעבריתבגוניה קיקיונית
פריחהחופשי
מקור
הערותמעט מים עמיד
צורת חייםגדר חיה
שם משפחה בלטינית
שם משפחה
אודות
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ginatnoy.co.il/images/hava/Begonia

 

Pin It