שם לטיניButia Capitata
שם בעבריתבוטיה דרומית
פריחהורוד קיץ
מקור
הערותרגיש לקור
צורת חייםעלווה מגוונת
שם משפחה בלטיניתקומליניים
שם משפחהCommelinaceae
אודותהדף בכתיבה
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ginatnoy.co.il/images/hava/Butia

 

Pin It