חיפוש באתר

 

משפ' הטבוּריתיים Crassulaceae
הצמח נמוך לגמרי, וגונו המרשים, אדום-ארגמן, מופיﬠ בחורף. במשך הקיץ הﬠלווה ירוקה־ ﬠסיסית ורק בקצות הﬠלים יש קצת צבﬠ. תכונות הריבוי - כנ"ל.
הטובה של צורית זו היא בכך, שאיננה מתפשטת מהר: סביב לשתיל המקורי וקרוב מתפתח צימוח נוסף, ולכן היא מתאימה גם למקומות יותר קטנים. כשהיא שתולה בצל,  גם בחורף צבﬠה ירוק, ולא ארגמן. פריחה צהובה מופיﬠה לﬠתים רחוקות, ולא מוסיפה יופי מיוחד.
הריבוי מכל הגבﬠולים, במשך כל השנה,. וגם מכל ﬠלה שנושר.

צורית מקסיקנית sedum stahlii

בניגוד לקודם זהו צמח זוחל, ﬠם צורה מיוחדת של ﬠלים, שהם ﬠגולים כﬠין כדורים קטנים. גם צורית זו מבליטה את ﬠיקר צבﬠה הארגמני הכהה בחורף. אך גם בקיץ היא אינה ירוקה ממש, אלא בגוון ארגמן־ירוק יותר בהיר. צורית זו מתאימה "לשטיח", אבל לא לפינה מצומצמת, בגלל התפשטותה, על ידי הﬠנפים הזוחלים, וכן ﬠ"י כל עלה שנושר וזה קורה בכל נגיﬠה קלה ביותר , אם במכוון או שלא במכוון. הפריחה צהובה ואינה מרשימה.

 Sedum rubrotinctum צורית עבת עלים

יוצר גוש צפוף של ענפים קצרים. מאוד קישוטיים. הגוון ירוק-בהיר, עם קצוות מאדימים של העלים הגליליים, העבים.
בשמש ובחורף הגוון הופך לכהה יותר, אפשר לגדלו גם בשמש וגם בצל, אך הגוון יפה יותר בשמש, פריחה מופיעה לעתים רחוקות בצבע צהוב, לפה, אך לזמן קצר.
צמח זה יכול להתקיים זמן רב בעציץ קטן ולא לסבול מצפיפות.
הריבוי- מכל גבעול.

רות בנימין , גן ונוף יולי 1976

Pin It