מעט נשירת ענפים. מתאים לקרקעות דלות ושטחיות. הנוף הכסוף, הנדיר, בולט למרחוק. מתאפיין בפריחה קייצית בולטת, ממושכת, מיוני עד ספטמבר, בתקופה שחסר צבע בגן. עץ נדיר בארץ ושימוש מושכל בו יוסיף לגן קישוטיות. 

Pin It