{gallery}hava/Fraxinus/*angustifolia*{/gallery}

oleaceae זיתיים

בארץ ישראל גדלה בר המילה הסורית, שיש הרואים בה מין נפרד ויש הרואים בה תת-מין של Fraxinus angustifolia. זהו עץ נשיר גדול, הגדל באזורים הים תיכוניים ובייחוד באזורים לחים כמו בקרבת נחלים. מין זה ומיני מילה אחרים נשתלים לנוי, כדוגמת המין הנפוץ ביישובים שונים בארץ

 

  • Fraxinus-angustifoli-04-2018
  • Fraxinus-uhdei-11-2017
  • fraxinus-uhdei-11-2014

Simple Image Gallery Extended

Pin It