loganiaceae לוגניים

שיח זקוף , תפרחות לבנות בחורף וריח עדין

שיח זה יותר קטן מהבודלייה המדגסקרית הידועה בפריחתה הצהובה בעלת ריח הדבש והפורחת מסוף החורף.

הבודלייה האסייתית היא שיח זקוף , התפרחות הלבנות מופיעות בקצה הגידול , וריחה עדין ונעים מאוד , דומה לריח פריחת השסק. העלים לבידיים והצמח רגיש לעודף מים או אדמה בלתי מנוקזת.

הריבוי על ידי ייחורים עציים ועציים למחצה

רות בנימין , פברואר בחוות הנוי , גן ונוף 1960

{gallery}hava/Buddleja{/gallery} 

Pin It