הדפסה

מבוסס על מעקב פריחות משנים קודמות 

 

נוף החווה

 

senna cassia corymbosa 

hibiscus 

grevillea 

eucaliptus turquata

Beloperone guttata

distictis laxiflora

eremophila bignoniiflora 

Petrea volubilis 

 

iochroma cyaneum 

tecomaria Tecoma capensis