compositae asteraceae מורכבים

צמח יפה זה משום מה איננו נפוץ בגינות, למרות שהוא קל לטיפול, ודומה בכל דרישותיו לסוגים הקרובים לו מבחינה בוטנית : אסטר, מטה־זהב (סולידגו) ורודבקיה. הפריחה צהובה, בקיץ, בגובה של כ־50־70 ס"מ. כל התפר־ חות מסועפות והפרחים גדולים.

הפרדת הנצרים תיעשה מדי כמה שנים.

הצמחים הראשונים בארץ היו מאינטרודוקציות של חוות־ הנוי מהולנד בשנת 1960.

הריבוי ע"י נצרים בסוף החורף, או מזרעים.

מתוך סיפרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון - רב שנתיים

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio