There are no images in the gallery.

פלרגוניום תריסני
Pelargonium peltatum
הצמח פורח במשך כל השנה, בפרחים גדולים בגונים קרובים לוורוד, ובאופן יותר נדיר גם אדום ולבן. העלים בשרניים במקצת, ולכן יכול הצמח להסתפק בהשקייה מעטה. תכונה טובה נוספת היא בכך שאינו בררני לסוגי קרקע ואקלים; הוא מתפתח טוב, כמעט בכל מקום.
התפשטותו ע''י ענפיו העשביים המשתרשים בחלקם, במגעם עם הקרקע. הענפים משמשים גם לריבוי, עם ובלי שורשים, ובמשך כל השנה, ישר במקום. הצלחת ריבוי זו היא מירבית אם עושים זאת במשך הקיץ, ולוקחים ענפים ארוכים למדי (לא פחות מ־25 ס"מ) עם כל העלים, כשמניחים אותם בצורה מאוזנת, כפי שגדלו.
אם קורה שאין מצליחים בריבויו, הרי זה יכול להיות בגלל : ריבוי בעונה קרה, ייחורים קצרים מדי, הסרת חלק מהעלים והעמדת הייחורים בצורה זקופה.
הפלרגוניום התריסני נותן תוצאות יפות ביותר כשמאפשרים לו צמיחה שמוטה כלפי מטה על גבי מידרון, ועוד יותר יפה, מעל קיר אבן. אם התפנית היא לצד מזרח ז.א. שמש בבוקר וצל אחה"צ, הרי שמתקבל רושם מרהיב ומושך במיוחד.
בכל מסלעה לא קשה למצוא מקום מתאים עם תנאים אלה, גם במסלעה הקטנה לא קשה להחזיק את הצמח

 בגודל הרצוי, מאחר שאינו סובל כלל מגיזום בכל עונות השנה, גם גידולו אינו תוקפניי ולכן לא מצריך עבודה רבה בטיפול.
רצוי להקציב שטח של כמ"ר אחד לכל שתיל, כדי לאפשר לו התפתחות נאותה לכל הצדדים.
הפרחים הנבולים אינם מהווים מטרד כמו אצל הפלרגוניום הזקוף: פלרגוניום הגנים - Pelargonium hortorumi.בתיכנון שילובו של צמח נוח זה בצמחיית המסלעה יש להתחשב בהתאמת צבעיו עם יתר הצמחים השכנים, בגלל הצבע הבולט של פריחתו במשך כל השנה, כאן חשוב לזכור, שבייחוד הבונים הוורודים אינם מהווים שכנות טובה ואסתטית) לגויים: אדום, כתום, צהוב, הצבע הלבן מתאים לכל גוון אחר, ואדום מתאים ליתר גוני האדום, הכתום והצהוב.
הפלרגוניום התריסני אינו מתרומם לגובה כלל, אם יש לו לאן להמשיך לצמוח, או כשהוא תלוי מעל מידבון.
• ראה מדור בתי קברות.

מתוך סיפרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio