להלן רשימת כל הצמחים המופיעים בספרה של רות בנימין ז"ל - הצמח הנכון במקום הנכון שעליו מבוסס האתר שלי , ועל החיבור לחוות הנוי - שאותה רות ניהלה עד לפטירתה בשנת 1976

 הצמח הנכון במקום הנכון רשימת הפרקים של הספר

הגדר החיה

מסד הנתונים של הקטלוג מ 1968
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית כללי מדור משפחה דף צמח
tecomaria capensis טקומית הכף אדום כתום קיץ סתחו בחוות הנוי שיח מטפס bignoniaceae ביגנוניים {קישור}
severinia buxifolia סווריניה אשכרועית בחוות הנוי דרום סין , פורמוזה שיח rutaceae פיגמיים {קישור}
pittosporum philyraeoides פיטוספורום בר-זיתי לבן צהבהב אביב בחוות הנוי גדר חיה חופשית עצים pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
myoporum acuminatum מיופורון מחודד לבן אביב בחוות הנוי גדר חיה חופשית שיח myoporaceae מיאופוריים {קישור}
malvaviscus arboreus דבוקית מעוצה בחוות הנוי גדר חיה חופשית שיח malvaceae חלמיתיים {קישור}
Lagunaria patersonia לגונריית פטרסון וורוד בחוות הנוי מתאים לחוף הים פרי בעל ריח רע עצים malvaceae חלמיתיים {קישור}
elaeagnus angustifolia עץ השמן המכסיף / יצהרון מכסיף לגידול חופשי חוות הנוי גדר חיה , נשיר גם לחוף הים. שיח Elaeagnaceae יצהרוניים {קישור}
thevetia peruviana תבטיה הרדופית חזות חופשית שיח , בחוות הנוי גדר חיה , חסכני , רעיל שיח apocynaceae הרדופיים {קישור}
ligustrum ovalifolium var ליגוסטרום ביצני מגוון בחוות הנוי גדר חיה שיח oleaceae זיתיים {קישור}
leptospermum laevigatum לפטוספרמון חלק לבן אביב קיץ בחוות הנוי גדר חיה חופשית שיח myrtaceae הדסיים {קישור}
eugenia uniflora איגניה חד פרחית / איגנית הפיטנ טוב לגיזום לבן גדר חיה שיח , מאכל {קישור}
cortaderia sellowna קורטדריה מכסיפה בחוות הנוי גדר חיה חופשית עשבוני gramineae poaceae דגניים {קישור}
myrtus communis הדס מצוי לבן קיץ עלווה ריחנית מפיצי ריח myrtaceae הדסיים {קישור}
Eichhornia crassipes איכהורניה ע.עוקץ-יקינתון המים בריכות נוי צמח מים Pontederiaceae הפונטדריים {קישור}
Feijoa sellowiana פג'ואה תרבותית גדר חיה חופשית שיח myrtaceae הדסיים {קישור}
rhamnus alaternus אשחר רחב עלים לגידול חופשי גדר חיה שיח Rhamnaceae אשחריים {קישור}
ligustrum lucidum ליגוסטרום מבריק לבן קיץ גדר חיה שיח oleaceae זיתיים {קישור}
ligustrum japonicum ליגוסטרום יפני בחוות הנוי גדר חיה שיח זיתיים {קישור}
ligustrum sinense ליגוסטרום סיני גדר חיה שיח oleaceae זיתיים {קישור}
Anacharis (Elodea) densa אנכריס צפוף - אלודיאה צפופה בריכות נוי צמח מים Hydrocharitaceae מימוניים {קישור}
lemna minor עדשת-המים הזעירה בריכות נוי צמח מים Lemnoideae עדשת המים {קישור}
Pittosporum tobira variegatum פיטוספורום יפני מגוון לבן קרם בחוות הנוי צל , גדר חיה שיח pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
elaeagnus pungens עץ השמן הנקוד בחוות הנוי סין שיחים elaeagnaceae יצהרונים {קישור}
dodonaea viscosa דודוניאה דביקה טוב לגיזום גדר חיה שיח Sapindaceae סבוניים {קישור}
duranta repens דורנטה מצויה מגוון בחוות הנוי גדר חיה שיח verbenaceae ורבניים {קישור}
duranta repens alba דורנטה לבנה גדר חיה שיח Verbenaceae וורבניים {קישור}
adhatoda vasica אדטודה לבנה לבנה בחוות הנוי גדר חיה חופשית שיח חופשי acanthaceae קוציציים {קישור}
nerium oleander nanum הרדוף הנחלים ננסי בחוות הנוי גדר חיה חופשית שיח apocynaceae הרדופיים {קישור}
Pistia stratiotes פיסטיה צפה - חסת־המים בריכות נוי צמח מים Araceae לופיים {קישור}
potamogeton נהרונית בריכות נוי צמח מים Potamogetonaceae הנהרוניתיים {קישור}
thuja orientalis תויה מזרחית טוב לגיזום בחוות הנוי 196 גדר חיה , ריחני עצים cupressaceae ברושיים {קישור}
nerium oleander הרדוף הנחלים בחוות הנוי שיח apocynaceae הרדופיים {קישור}
Pittosporum undulatum פיטוספורום גלוני לבן קרם בחוות הנוי צל , גדר חיה שיח pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
Clerodendron splendens קלרודנדרון מזהיר גדר חיה חופשית שיח Verbenaceae וורבניים {קישור}
Clerodendron inerme קלרודנדרון חלק גדר חיה חופשית שיח Verbenaceae וורבניים {קישור}
Myoporum laetum מיופורון מזהיר לבן אביב בחוות הנוי גדר חיה חופשית שיח myoporaceae מיאופוריים {קישור}
Myoporum brachycarpum מיופורון קצר הפרי לבן אביב בחוות הנוי גדר חיה חופשית שיח myoporaceae מיאופוריים {קישור}
ligustrum ovalifolium ליגוסטרום ביצני בחוות הנוי גדר חיה שיח oleaceae זיתיים {קישור}
Pittosporum tobira פיטוספורום יפני לבן קרם בחוות הנוי צל , גדר חיה שיח pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
Pistia stratiotes פיסטיה צפה - חסת־המים בריכות נוי צמח מים Araceae לופיים {קישור}
Ceratophyllum demersum קרנן טבוע בריכות נוי צמח מים Ceratophyllaceae קרנניים {קישור}

תמונות מכריכת הספר

 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio