No Images

cokanthera Abyssinica, חד-מאבק אתיופי

נחשב גם כחד שנתי,עשבוני, 

חד-מאבק אתיופי הוא שיח או עץ קטן, ירוק עד, ממשפחת ההרדופיים. הוא גדל במקור באתיופיה, סודאן, וקניה, אך אוקלם בהצלחה במספר מדינות אחרות, כולל ישראל.

חד-מאבק אתיופי הוא צמח נוי פופולרי, בזכות עליו הירוקים והמבריקים, ופריחתו הלבנה והריחנית. הצמח גדל לגובה של 2-7 מטר, ומתפשט לכל הכיוונים.

עלי חד-מאבק אתיופי הם אליפטיים, באורך של 10-20 סנטימטרים. הם ירוקים כהים, מבריקים, ויש להם עור סמיך.

פרחי חד-מאבק אתיופי הם לבנים, בקוטר של 2-3 סנטימטרים. הם צומחים באשכולות צפופים, בקצות הענפים. הפריחה מתרחשת באביב ובקיץ.

פרי חד-מאבק אתיופי הוא אליפטית, באורך של 2-3 סנטימטרים. הוא ירוק בתחילה, והופך לאדום כהה כאשר הוא בשל. הפרי אינו אכיל.

חד-מאבק אתיופי הוא צמח קל לגידול. הוא גדל ברוב סוגי הקרקעות, וסובלני לבצורת. הצמח פורח בשמש מלאה או בצל חלקי.

חד-מאבק אתיופי הוא צמח רעיל. כל חלקי הצמח מכילים מוהל חלבי רעיל, שיכול לגרום לבחילות, הקאות, עוויתות, ואף למוות. לכן, חשוב להימנע ממגע עם הצמח, במיוחד ילדים ובעלי חיים.

Spectabilis, חד-מאבק יפה

בן שיח עשבוני צל חלקי . מבעי פריחה שונים בסתיו עד קיץ

Acokanthera Venenata, חד-מאבק רעיל

הוא שיח או עץ קטן, ירוק עד, ממשפחת ההרדופיים. הוא גדל במקור באתיופיה, סודאן, וקניה, אך אוקלם בהצלחה במספר מדינות אחרות, כולל ישראל.

הצמח נקרא כך בשל המוהל החלבי הרעיל שהוא מפריז בכל חלקיו. המוהל מכיל קוטלי חרקים טבעיים, והוא היה בשימוש המסורתי של שבטים אפריקאים כדי לצוד חיות קטנות.

חד-מאבק רעיל הוא צמח נוי פופולרי, בזכות עליו הירוקים והמבריקים, ופריחתו הלבנה והריחנית. הצמח גדל לגובה של 2-7 מטר, ומתפשט לכל הכיוונים.

יש להימנע ממגע עם צמח זה, במיוחד ילדים ובעלי חיים. אם אתה מוצץ את הצמח, עליך לפנות מיד לטיפול רפואי.

There are no images in the gallery.