lion's tail , swan's neck , foxtail

משפחה Asparagaceae אספרגיים 

 תת משפחה אגביים

סוקולנטים הם צמחים שלרוב הם בעלי מנגונני הישרדות בתנאים מדבריים קשים.לעתים כאשר הם כוללים קוצים מדמים אותם לקקטוסים כאשר הדוגמאות הבולטות ביותר הם - האגבות והאלוורות
צמח האגבה הובא לארצות אגן הים התיכון במאה ה-16. הצמח הסתגל בקלות לאזור התפוצה החדש, אם כי נראה כי הדבר גרם להאטת התבגרותו: בעוד שבאמריקה הצמחים פורחים בגיל של 8-10 שנים, בארצות אחרות הדבר מתרחש כשהצמחים כבני 20 שנה, ולעתים אף 50 ו-100 שנה
בשנות ה-50 של המאה העשרים ניטעו בנגב, בבקעת באר שבע, כ-15,000 דונם של צמחי אגבה, שיועדו לשמש לתעשיית חבלים ושקים. מטרת המיזם הממשלתי היה לפתח מקורות תעסוקה לעיירות הפיתוח שהוקמו באותה עת, דימונה, אופקים ונתיבות. הוקם אף מפעל לעיבוד הסיבים.‏ המיזם נכשל מסיבות מסחריות בשנות ה-60 של המאה ה-20 וחלק משטחי האגבה הוסבו ברבות השנים לשטחים חקלאיים רגילים, אך ריכוזים של אגבות עדיין קיימים בנגב.
האגבה היא שושנת עלים ירוקה אפורה וענקית שמקורה במקסיקו . במרוצת הזמן ,  האגבה מתפתחת לגוש של שושנים והצימוח שלה הוא איטי. האגבה מתאימה לשתילה בגינה וגם אם תשקו אותה קצת  יותר היא אינה סובלת מהשקית יתר. יכולה לגדול בחצי צל/שמש מלאה ( מומלץ בחצי צל ). פריחת האגבה היא דבר יפה ועצוב  במיוחד למי שמגדל אותם. האגבות פורחות פעם אחת בחייהם ובדרך כלל לאחר שעברו את גיל ה- 8 ולעיתים אף מאוחר יותר. בפריחתם הסוקולנטים משקיעים אנרגיה רבה בהוצאת תורן פריחה עם זרעים גובה התורן מגיעה ל- 6-8 מטר
לאחר הפריחה הם מתייבשים ומתים אם כי ניתן למצוא זנים שפריחתם אחרת וחוזרת על עצמה 
התהליך המדהים של פריחת האגבה עד להתייבשות צולם בחוות הנוי בשנת 2014