שם לטיני    Albizia Lebbeck Siris
שם בעברית    אלביציה צהובה
פריחה     צהוב קיץ
מקור יפן    
הערות    עמיד נשיר גבוה רפואה עממית
צורת חיים     עצים

שם משפחה    מימוסיים Mimosoideae

תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים