משפחה Araucariaceae אראוקריים

מדברי אמיר הגלעדי שהיה בעבר מנהל בחוות נוי-

 הפיתוח של גידול האראוקריה, למשל, החל בעקבות עניין שגילה בנושא יהודי מניו-יורק, שחשב על גידול עציצי אראוקריה בארץ ליצוא לארה"ב. כ-150 ק"ג של זרעי אראוקריה הגיעו לחוות הנוי מהוואי, ולאחר לימוד ויישום של טכניקה להתפחת הזרעים וזריעתם במנבטות התקבלה נביטה טובה. כך נוצרו כ-40,000 צמחי אראוקריה. הידע יושם בייצור עציצים ליצוא במשקים בקדומים, עצמונה ועוד.  הקרנטינה שבחוות הנוי שימשה לאקלום צמחים שהובאו מההמיספירה הדרומית, בהם פורמיום, פרח שעווה ולפטוספרמום