Aristolochiaceae משפחת ספלוליים 

להלן עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

עם הגברת התודעה לשזירת פרחים, ולאו דווקא מחומר שיגרתי, גוברת ההתעניינות בצמחים שאפשר לקטוף מהם ענפים לקישוט לבית.
לענפים כאלה ערך קישוטי רב לתרבות הדירה, בייחוד בעונה ענייה מפרחים בגן. בין צמחי גן־הנוי מצויים רבים, שמהם אפשר לקטוף ענפים קישוטיים, ולהלן נסקור את החשובים שבהם.

ספלול נאה Aristolochia elegans
משפ' הספלוליים Aristolochiaceae

מטפס עשבי הפורח בחודשי הקיץ. ההלקט הקישוטי בצורת סלסלה או מיצנח, מבשיל לקראת החורף. הצמח מטפס בעזרת ענפים לופתים וזקוק לחצי צל והגנה מרוחות חזקות.
בחורף העלים נראים כנבולים. פרט למקומות שהטמפר טובות בהם נוחות.
הריבוי מזרעים באביב ובקיץ. את הזרעים אפשר לאסוף מתוך הייסלסלות". בדרך כלל יש ספיח רב.
הספלול פורח ומבשיל פירות כבר בשנה הראשונה או השניה לשתילתו. הוא אינו צמח "תוקפניי ולכן מתאים לכיסוי גדרות או חלקי קיר, בתנאי חצי צל.
בשמש צורת העלווה פחות יפה, פרט לאזורים קרירים יותר.
ההלקט היבש צבעו חום, ויחזיק מעמד הרבה שנים. פרי שלא נפתח על הצמח, לא ייפתח אחרי הקטיף, יפה להשתמש לקישוט בענף ארוך נושא מספר פירות (סלסלות).
* ראה מדור צמחי צל.

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק צמחי קישוט - ענפים נושאי פרי קישוטי

להלן עוד מאמר שכתבה רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

צמחים שאינם בררנים לגבי מידת הצל
הצמחים המתוארים להלן זקוקים להגנה מעטה, ובלבד שלא יעמדו בשמש מלאה במשך כל היום. בדרך כלל, הם יתפתחו יותר טוב באור מאשר בצל, אך אין להחליף את האור בשמש ישירה, בייחוד לא בשעות החמות.
נזכור גם מה שכבר ציינתי קודם ; ככל שהאיזור קריר יותר, יכול הצמח לסבול יותר שעות שמש. מכאן, שבתנאים מסויימים יגדלו צמחים מקבוצה זו גם בשמש.

מטפס עשבי שפריחתו היפה מופיעה בחודשי הקיץ. הצמח מטפס במהירות בעזרת ענפים לופתים על רשת או חוטים. בטמפרטורות נמוכות משחירים העלים ומשווים לצמם מראה נבול
הפרחים עושים רושם מיוחד ומעניין, גם כשהם סגורים, ובכל השלבים עד לפתיחתם המלאה. יתכן, שצורתם זו נתנה להם את השם הלועזי : Dutchman ' s pipe (מקטורת ההולנדי).
נוסף לצורת הפרחים והפקעים, גם לפרי יופי משלו : ההלקט היבש, לאחר שהוא נפתח לשם פיזור הזרעים, דומה לסלסלה קטנה חומה, או למיצנח. הלקט כזה נשמר בצורתו המיוחדת ויכול לשמש לקישוט. .
באזורים חמים מאוד או במקום של רוחות, לא יתפתח הצמח כראוי. הוא יכול לגדול בתנאים של מירב אור, רק לא בשמש מלאה.
הריבוי מזרעים הנובטים בקלות באביב ובקיץ, ואפשר למצוא ספיח רב.
- ראה מדור צמחי קישוט.

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק צמחי צל