עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

עם הגברת התודעה לשזירת פרחים, ולאו דווקא מחומר שיגרתי, גוברת ההתעניינות בצמחים שאפשר לקטוף מהם ענפים לקישוט לבית.
לענפים כאלה ערך קישוטי רב לתרבות הדירה, בייחוד בעונה ענייה מפרחים בגן. בין צמחי גן־הנוי מצויים רבים, שמהם אפשר לקטוף ענפים קישוטיים, ולהלן נסקור את החשובים שבהם.

השיח אינו חזק, לעיתים הוא מתנוון כבר בשנה השנייה. הוא רגיש לקור.
החלק הקישוטי של צמח מעניין זה הוא הפרי הנפוח הדומה לבלון ירוק. הגבעולים ארוכים, עד כמטר אחד ונושאים פירות מספר. אפשר להחזיקם במים זמן רב, בתנאי שהפירות לא הבשילו יתר על המידה.
לשם קטיף יש להוריד את העלים הקטנים והפרחים בקצה הגבעול. כל עוד הפרי ירוק בהיר, הוא מ ת א י ם לקטיף. לפני הבשלתו מקבל הפרי גון חום בהיר בצד הפונה לשמש. קטיף בשלב זה אינו מפסיק את המשך הבשלתו ופתיחת הפרי, תחילה בסדק צר, שהולך ומתרחב, עד לפיזור הזרעים הקשורים לפלומת צמר. כשאלה מתעופפים בחדר, הם הופכים למיטרד. תופעה זו אפשר למנוע ע''י קטיף בשלב מוקדם, כפי שנזכר לעיל
בלי מים הפרי אמנם שומר על צורתו, אבל מאבד את גונו הירוק והופך חום לא יפה.
הריבוי מזרעים, ותמיד אפשר למצוא ספיח רב בסביבתו. פורח וחונט פרי זמן קצר אחרי השתילה, מירווח השתילה שני מ'.

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק צמחי קישוט - ענפים נושאי פרי קישוטי